Menu
Obec Poša
Obec Poša

Rozvojový tím obce Poša

Viac informácií tu:

    Obec Poša sa v auguste podpísaním Zmluvy o spolupráci zapojila do národného projektu Rozvojové tímy I. (NP RT I.), ktorý je financovaný Úradom vlády Slovenskej republiky a Európskou úniou.

     Základnou filozofiou projektu je zabezpečiť podporu všetkým vekovým skupinám marginalizovaných rómskych komunít a celej sídelnej komunity v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania a boja s protirómskym rasizmom (Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030).

     Po vyhlásení výberového konania, sa dňa 19. 9. 2023 uskutočnilo výberové konanie, výsledkom ktorého boli výberovou komisiou vybraní a Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity schválení nasledovní uchádzači:

Rozvojový pracovník plánovania - PhDr. Tatiana Balická

Rozvojový pracovník pre mládež - Daniela Nadzamová

Sociálny pracovník - Mgr. Yveta Macušková, Mgr. Antónia Lačná

Nenementor - Miloš Goroľ, dis. Art.

Nene - Sláva Gažová, Marianna Šmaťová

 

Činnosť rozvojového tímu začala 2. 11. 2023. Kancelária pracovníkov je v priestoroch obecného domu č. 81.

 

Kontakty na pracovníkov rozvojového tímu sú:

Kancelária: 0948 005 162

Terén: 0948 960 041

e-mail: rozvojovytimposa@gmail.com

Dátum vloženia: 2. 11. 2023 9:39
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 11. 2023 9:30
Autor: Správca Webu
1. písomná zmienka 1377
951 obyvateľov
Kaplnka sv. Jozefa