Menu
Obec Poša
Obec Poša

Trestno-právna zodpovednosť mládeže

Trestno-právna zodpovednosť mládeže

V našej obci sa rozmáha protiprávne konanie mládeže. Krádeže, poškodzovanie cudzieho majetku a nevhodné správanie sa v autobude cestou do školy sú na dennom poriadku. Táto situácia nás inšpirovala k tomu, aby sme pre mládež z MRK usporiadali akciu s názvom Trestno-právna zodpovednosť mládeže. Akcia sa konanala v klubovni ZŠ v Nižnom Hrabovci.  Deťom sa v úvode prihovoril náš pán starosta Ing. Peter Matta. Prizvaný policajt následne prednášal deťom o priestupkoch a trestných činoch. Ďeťom rozprával aj o proti-zákonnej činnosti mládeže s ktorou sa stretol pre svojej práci.  1245 

Dátum vloženia: 25. 1. 2024 10:54
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 1. 2024 11:14
Autor: Tatiana Balická
1. písomná zmienka 1377
951 obyvateľov
Kaplnka sv. Jozefa