Obec Poša
Obec Poša

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30. 5. 2023

2023048

Oprava verejného osvetlenia

600,60 EUR

EDISON SK s.r.o.

Obec Poša

30. 5. 2023

2023013

Obedy občanov

1 644,00 EUR

ROTE s. r. o., 151, 09409 Sedliská

Obec Poša

30. 5. 2023

2500715706

Vodné

126,59 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice

Obec Poša

30. 5. 2023

1572023

Dekontaminácia chladiacej miestnosti

89,00 EUR

Peter Fejér-F&T

Obec Poša

30. 5. 2023

8698263006

Dodávka zemného plynu

1 506,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Poša

30. 5. 2023

20230103

Kontrola hasiacich prístrojov

134,64 EUR

Marek Hurný - služby požiarnej ochrany

Obec Poša

30. 5. 2023

492023

Knihy

210,00 EUR

Vítězslav FISCHER

Obec Poša

30. 5. 2023

228723

Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK

804,83 EUR

FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Poša

30. 5. 2023

202304

Výroba a montáž oplechovania

71,69 EUR

Štefan Nedzbala

Obec Poša

30. 5. 2023

2103000061

Servisné práce

167,00 EUR

SVK Tech Capital s.r.o.

Obec Poša

30. 5. 2023

2023100139

Vydanie mandátneho certifikátu

33,62 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Poša

30. 5. 2023

2023000416

Materiál

101,78 EUR

ELA VRANOV s.r.o.

Obec Poša

30. 5. 2023

5722204490

Platba za mobil

37,63 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Poša

30. 5. 2023

23200076

Služby Smart Info

678,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Poša

30. 5. 2023

2290157948

Dodávka elektriny

1 123,36 EUR

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Poša

30. 5. 2023

2290105367

Dodávka elektriny

955,22 EUR

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Poša

30. 5. 2023

2023100003

Vykonané práce bagrom a nákladným autom

1 108,80 EUR

STAVENA stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.

Obec Poša

30. 5. 2023

1010032817

Platba za internet

60,96 EUR

Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

Obec Poša

30. 5. 2023

23010565

Služby Smart Info

20,88 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Poša

30. 5. 2023

2023000297

Materiál

2 222,09 EUR

ELA VRANOV s.r.o.

Obec Poša

30. 5. 2023

132023

Stravné za žiakov ZŠ Poša

556,40 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ Poša

Obec Poša

30. 5. 2023

122023

Stravné za žiakov ZŠ Poša HN

354,90 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ Poša

Obec Poša

30. 5. 2023

112023

Stravné za deti v HN MŠ

31,20 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ Poša

Obec Poša

30. 5. 2023

102023

Stravné predškolákov MŠ

100,10 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ Poša

Obec Poša

30. 5. 2023

179923

Zmesový komunálny odpad

199,38 EUR

FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Poša

30. 5. 2023

12300084

Mesačný paušálny poplatok

40,00 EUR

OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie

Obec Poša

30. 5. 2023

20230082

Vydanie mandátneho certifikátu

140,68 EUR

JUDr. Zora Chudová, notár

Obec Poša

30. 5. 2023

2231677

Dodávka internetu

19,92 EUR

Minet Slovakia s.r.o.

Obec Poša

30. 5. 2023

2231101772

Licencia na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas

22,80 EUR

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Poša

14. 4. 2023

8323897333

Platba za telefón

39,31 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Poša

14. 4. 2023

1010032817

Platba za internet

60,96 EUR

Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

Obec Poša

14. 4. 2023

23010538

Služby - prevádzka balíčka GDPR+ a CUET.

43,20 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Poša

14. 4. 2023

20230165

Tovar

131,00 EUR

LIM PO s.r.o.

Obec Poša

14. 4. 2023

2023008

Odber stravy

1 496,00 EUR

ROTE s. r. o., 151, 09409 Sedliská

Obec Poša

14. 4. 2023

8698232167

Platba za zemný plyn

1 506,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Poša

14. 4. 2023

0302023

Stavebné práce na zákazke "Obecný úrad a Kultúrny dom v obci Poša"

186 175,16 EUR

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Obec Poša

14. 4. 2023

22/2023

Prehliadka kotla

60,00 EUR

Slavomír DUDA TOP-SERVIS

Obec Poša

14. 4. 2023

2351230373

Oprava zámku dverí

203,26 EUR

Motor-Car Michalovce s.r.o.

Obec Poša

14. 4. 2023

2023000225

Materiál

101,52 EUR

ELA VRANOV s.r.o.

Obec Poša

14. 4. 2023

FV20230035

Pracovné oblečenie

61,79 EUR

UNIMONT-VMS, s.r.o.

Obec Poša

14. 4. 2023

23200077

Prepojenie úradnej tabule na CUET

956,45 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Poša

14. 4. 2023

23200075

Moduly webu - Balíček GDPR+ - prevádzka

16,80 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Poša

14. 4. 2023

2103000035

Materiál

73,00 EUR

SVK Tech Capital s.r.o.

Obec Poša

14. 4. 2023

12300030

Mesačný paušálny poplatok

40,00 EUR

OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie

Obec Poša

14. 4. 2023

5717641219

Platba za mobil

25,64 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Poša

14. 4. 2023

654/23

Zmesový komunálny odpad

201,14 EUR

FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Poša

14. 4. 2023

2023004

Odber stravy za 1/2023

1 516,00 EUR

ROTE s. r. o., 151, 09409 Sedliská

Obec Poša

14. 4. 2023

04/2023

Stravné za žiakov ZŠ Poša

464,10 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ Poša

Obec Poša

14. 4. 2023

03/2023

Stravné za žiakov ZŠ Poša HN

269,10 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ Poša

Obec Poša

14. 4. 2023

02/2023

Stravné za deti v HN MŠ

5,20 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ Poša

Obec Poša

14. 4. 2023

01/2023

Stravné predškolákov MŠ

83,20 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ Poša

Obec Poša

14. 2. 2023

2290157948

Dodávka elektriny

1 382,77 EUR

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Poša

14. 2. 2023

2290105367

Dodávka elektriny

1 141,10 EUR

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Poša

14. 2. 2023

16423

Vývoz nebezpečného odpadu

185,32 EUR

FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Poša

14. 2. 2023

2231110

Dodanie internetu

19,92 EUR

Minet Slovakia s.r.o.

Obec Poša

14. 2. 2023

8322118381

Platba za telefón

38,72 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Poša

14. 2. 2023

202302

Výroba, demontáž a montáž zábradlia

161,88 EUR

Slavomír Marcin

Obec Poša

14. 2. 2023

20230005

Demontáž a montáž radiátorov

290,00 EUR

Tomáš Fetkovič - ml., 54, 09421 Poša

Obec Poša

14. 2. 2023

2210003137

Dodávka elektriny

845,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Poša

14. 2. 2023

2301744

Prevádzka verejného rozhlasu rok 2023

38,40 EUR

SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava - mestská časť Star

Obec Poša

14. 2. 2023

8649807311

Dodávka zemného plynu

1 506,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Poša

14. 2. 2023

1613122

Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu

9,60 EUR

FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Poša

14. 2. 2023

1230100029

Informačná brožúra

49,00 EUR

UMP s.r.o.

Obec Poša

14. 2. 2023

00052023

Realizácia vianočnej výzdoby a oprava verejného osvetlenia

789,94 EUR

Ing. Ján Hajduk - ELCOMP, Hronského 1167, 09301 Vranov nad Topľou

Obec Poša

14. 2. 2023

5713589703

Platba za mobil

25,63 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Poša

14. 2. 2023

032023

Úprava terénu

81,00 EUR

Anton Komár - ATEKO

Obec Poša

14. 2. 2023

231400041

Tovar

216,00 EUR

Nier Fine Wines SK, s.r.o.

Obec Poša

14. 2. 2023

20230003

Montáž prietokového ohrievača

155,00 EUR

Tomáš Fetkovič - ml., 54, 09421 Poša

Obec Poša

14. 2. 2023

1520022

Zmesový komunálny odpad

263,28 EUR

FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Poša

14. 2. 2023

12200213

Odchyt a karantenizácia psov + mesačný paušálny poplatok

90,00 EUR

OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie

Obec Poša

14. 2. 2023

1010032817

Správa a monitoring kamerového systému

60,96 EUR

Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

Obec Poša

14. 2. 2023

2290105367

Dodávka elektriny

1 195,04 EUR

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Poša

14. 2. 2023

2290157948

Dodávka elektriny

1 420,03 EUR

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Poša

14. 2. 2023

62122022

Vykonaná veterinárna činnosť

39,60 EUR

MUDr. Jozef Illéš - veterinár

Obec Poša

14. 2. 2023

8320336690

Platba za telefón

41,78 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Poša

14. 2. 2023

2230532

Dodanie internetu

19,92 EUR

Minet Slovakia s.r.o.

Obec Poša

14. 2. 2023

2022002839

Všeobecný materiál

64,19 EUR

ELA VRANOV s.r.o.

Obec Poša

14. 2. 2023

2022068

Odber stravy pre občanov

1 602,10 EUR

ROTE s. r. o., 151, 09409 Sedliská

Obec Poša

14. 2. 2023

202212023

Za technika požiarnej ochrany

63,00 EUR

MATTA s.r.o., 169, 09421 Poša

Obec Poša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
1
15
1
16 17 18 19 20
1
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4
1
5

NATUR-PACK

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:171
TÝŽDEŇ:384
CELKOM:221912

1. písomná zmienka 1377
951 obyvateľov
Kaplnka sv. Jozefa