Menu
Obec Poša
Obec Poša

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 3. 2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

47/2022

Cena podľa zmluvy

Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov

Obec Poša

29. 3. 2022

Zmluva o dielo č.01/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Obecný úrad a Kultúrny dom v obci Poša - stavebné úpravy

01/2022

Cena podľa zmluvy

PRODAP s.r.o., Sídlisko I. 980/31, 09301 Vranov nad Topľou

Obec Poša

9. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na zá

Cena podľa zmluvy

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Poša

24. 2. 2022

Zmluva o dielo č. 025/2022, Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci Poša

25/2022

Cena podľa zmluvy

MARO, s.r.o.

Obec Poša

7. 1. 2022

Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

1/2022

Cena podľa zmluvy

Obec Poša

FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

22. 11. 2021

Zmluva o darovaní

2/2021

Bezplatne

BUKÓZA Export - Import, a.s.

Obec Poša

19. 11. 2021

Zmluva o dielo č. 01/2021 - Obecný úrad a kultúrny dom v obci Poša - Uskutočnenie stavebných prác

01/2021

Cena podľa zmluvy

Tomáš Fetkovič

Obec Poša

13. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní č. VO - 3182021

VO - 3182021

Cena podľa zmluvy

29 Teaam s.r.o.

Obec Poša

29. 6. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Cena podľa zmluvy

Michal Bilý

Obec Poša

29. 6. 2021

Zmluva o dielo č. 21/06/01

Zmluva o dielo č. 21/06/01

Cena podľa zmluvy

EKOÚNIA s.r.o., Priemyselná 33/3852, 07101 Michalovce

Obec Poša

15. 4. 2021

Kúpna zmluva č. 107/ON-2020

107/ON-2020

Cena podľa zmluvy

Obec Poša

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

25. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Cena podľa zmluvy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Poša

30. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Cena podľa zmluvy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Poša

28. 12. 2020

Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo č. 08/97 na dodávku stavby "Splašková kanalizácia obce Poša"

08/97

Cena podľa zmluvy

EKOÚNIA s.r.o., Priemyselná 33/3852, 07101 Michalovce

Obec Poša

15. 10. 2020

Zmluva o dielo č. 10/2020

Zmluva o dielo č. 10/2020

Cena podľa zmluvy

STELL s.r.o.

Obec Poša

9. 10. 2020

Zámenná zmluva

N524/2020

Cena podľa zmluvy

Anna Marhútová rod. Kondašová, občan SR

Obec Poša

10. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

145058 08U01

Cena podľa zmluvy

Obec Poša

Environmentálny fond

29. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

2/2020

Cena podľa zmluvy

FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Poša

15. 6. 2020

Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 325/18/2005/závod VV

Dodatok č. 3 k zmluve 325/18/2005

Cena podľa zmluvy

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice

Obec Poša

27. 4. 2020

Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok č. 1/2020

Cena podľa zmluvy

Obec Poša

FÚRA s.r.o.

16. 4. 2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združe

Cena podľa zmluvy

NATUR-PACK, a.s.

Obec Poša

21. 1. 2020

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

1/2020

Cena podľa zmluvy

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Poša

10. 1. 2020

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201915264

201915264

Cena podľa zmluvy

Obec Poša

Disig, a.s.

17. 10. 2019

Zmluva o dielo č. 1/2019

1/2019

Cena podľa zmluvy

MARO, s.r.o.

Obec Poša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-74 z 74
1. písomná zmienka 1377
951 obyvateľov
Kaplnka sv. Jozefa