Menu
Obec Poša
Obec Poša

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 6. 2024

Zmluva č. 701/2024/OPR o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 701/2024/OPR

2 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Poša

12. 6. 2024

Zmluva o dielo č. JO 100624

Zmluva o dielo č. JO 100624

11 988,00 EUR

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Poša

12. 6. 2024

Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami 692/2024

692/2024

Neuvedené

Úrad vlády SR

Obec Poša

12. 6. 2024

Zmluva o dielo č. JO 110624

Zmluva o dielo č. JO 110624

11 988,00 EUR

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Poša

8. 4. 2024

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny_08.04.2024

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny_08.

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Poša

4. 4. 2024

Dodatok k zmluve o pripojení_zmena mesačného poplatku za pripojenie

Dodatok k zmluve o pripojení_zmena mesačného popla

43,20 EUR

Minet Slovakia s.r.o.

Obec Poša

2. 4. 2024

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie

227/4/2024/závodVV

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice

Obec Poša

2. 4. 2024

Poistka č. 9160158759

9160158759

1 794,34 EUR

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Poša

27. 3. 2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Poša

27. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na zá

600,00 EUR

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Poša

27. 3. 2024

Zmluva o dielo č. 01/2024

Zmluva o dielo č. 01/2024

15 000,00 EUR

SeNaDa, s.r.o.

Obec Poša

21. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/123

2024/123

7 000,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Poša

8. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJM9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Poša

701/2023

163 838,06 EUR

Úrad vlády SR

Obec Poša

19. 1. 2024

Zmluva o šírení reklamy

Zmluva o šírení reklamy

20,00 EUR

ALDA VT, s.r.o., 67, 06745 Hudcovce

Obec Poša

16. 1. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančných pro

240,00 EUR

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Poša

14. 12. 2023

Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v ob

Neuvedené

FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Poša

8. 12. 2023

Dodatok k zmluve o pripojení - zmena mesačného poplatku za pripojenie

Dodatok k zmluve o pripojení - zmena mesačného pop

40,32 EUR

Minet Slovakia s.r.o.

Obec Poša

8. 12. 2023

Dodatok k zmluve o pripojení - zmena programu pripojenia

Dodatok k zmluve o pripojení - zmena programu prip

20,40 EUR

Minet Slovakia s.r.o.

Obec Poša

16. 11. 2023

Zmluva o bežnom účte Transparentný účet POMOC V NÚDZI

Zmluva o bežnom účte Transparentný účet

Neuvedené

VÚB, a. s.

Obec Poša

9. 11. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20204014

RA-SNCA/20204014

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Poša

6. 9. 2023

Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."

421/2023

727 440,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Poša

2. 8. 2023

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 510/46/2023/IÚ

510/46/2023/IÚ

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice

Obec Poša

24. 7. 2023

Zmluva č. 653/2023/OPR o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 653/2023/OPR o poskytnutí dotácie

3 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Poša

14. 7. 2023

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poša

14. 7. 2023

Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere č. 71/005/23

Zmluva o úvere č. 71/005/23

50 000,00 EUR

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poša

4. 7. 2023

Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Obči

100,00 EUR

Ladislav Búci - Eurotex - Slovenská republika

Obec Poša

23. 6. 2023

Sponzorská zmluva

Sponzorská zmluva

100,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Poša

19. 6. 2023

Zmluva o dodávke plynu 9107161868

9107161868

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Poša

19. 6. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600489392

9600489392

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Poša

19. 6. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BXL2

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 309070BX

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Poša

20. 4. 2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - rodinný dom s.č.149

54 000,00 EUR

Anna Peslárová, rod. Lukáčová

Obec Poša

14. 4. 2023

Poistná zmluva

5190060151

30,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Poša

5. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BXL2

309070BXL2

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Poša

29. 3. 2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združe

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Poša

20. 3. 2023

Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení

125000118

Neuvedené

UNIQA d.d.s., a.s.

Obec Poša

20. 3. 2023

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte 1

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poša

20. 3. 2023

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poša

20. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Poša

16. 3. 2023

Zmluva o vykonaní práce zemným strojom

Zmluva o vykonaní práce zemným strojom

Neuvedené

STAVENA stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.

Obec Poša

15. 3. 2023

Zmluva o vykonaní práce nákladným autom

Zmluva o vykonaní práce nákladným autom

Neuvedené

STAVENA stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.

Obec Poša

17. 2. 2023

Zmluva o zriadení a prevádzke informačnej platformy Smart INFO

GSI-10-02-2023-SK

678,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Poša

17. 2. 2023

Zmluva o balíčku GDPR+

BAL-10-02-2023-SK

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Poša

28. 12. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže za rok 2022

Dodatok č. 1

Cena podľa zmluvy

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Poša

8. 12. 2022

Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 1/2023

Cena podľa zmluvy

FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Poša

30. 11. 2022

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-12-11-2022-SK

Cena podľa zmluvy

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Poša

25. 11. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.01/2022/StP

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Cena podľa zmluvy

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Obec Poša

21. 11. 2022

Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do kar

Cena podľa zmluvy

OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie

Obec Poša

11. 11. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2022361

Cena podľa zmluvy

Minet Slovakia s.r.o.

Obec Poša

11. 10. 2022

Zmluva o dielo č. 01/2022/StP

01/2022/StP

Cena podľa zmluvy

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Obec Poša

27. 9. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0476

Cena podľa zmluvy

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Poša

5. 8. 2022

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Cena podľa zmluvy

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Poša

23. 6. 2022

Zmluva o termínovanom úvere č. 71/007/22

71/007/22

Cena podľa zmluvy

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poša

8. 4. 2022

Zmluva o darovaní

6/2022

Cena podľa zmluvy

BUKÓZA Export - Import, a.s.

Obec Poša

1. 4. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

5/2022

Cena podľa zmluvy

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Poša

31. 3. 2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

47/2022

Cena podľa zmluvy

Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov

Obec Poša

29. 3. 2022

Zmluva o dielo č.01/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Obecný úrad a Kultúrny dom v obci Poša - stavebné úpravy

01/2022

Cena podľa zmluvy

PRODAP s.r.o., Sídlisko I. 980/31, 09301 Vranov nad Topľou

Obec Poša

9. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na zá

Cena podľa zmluvy

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Poša

24. 2. 2022

Zmluva o dielo č. 025/2022, Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci Poša

25/2022

Cena podľa zmluvy

MARO, s.r.o.

Obec Poša

7. 1. 2022

Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

1/2022

Cena podľa zmluvy

Obec Poša

FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

22. 11. 2021

Zmluva o darovaní

2/2021

Bezplatne

BUKÓZA Export - Import, a.s.

Obec Poša

19. 11. 2021

Zmluva o dielo č. 01/2021 - Obecný úrad a kultúrny dom v obci Poša - Uskutočnenie stavebných prác

01/2021

Cena podľa zmluvy

Tomáš Fetkovič

Obec Poša

13. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní č. VO - 3182021

VO - 3182021

Cena podľa zmluvy

29 Teaam s.r.o.

Obec Poša

29. 6. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Cena podľa zmluvy

Michal Bilý

Obec Poša

29. 6. 2021

Zmluva o dielo č. 21/06/01

Zmluva o dielo č. 21/06/01

Cena podľa zmluvy

EKOÚNIA s.r.o., Priemyselná 33/3852, 07101 Michalovce

Obec Poša

15. 4. 2021

Kúpna zmluva č. 107/ON-2020

107/ON-2020

Cena podľa zmluvy

Obec Poša

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

25. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Cena podľa zmluvy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Poša

30. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Cena podľa zmluvy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Poša

28. 12. 2020

Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo č. 08/97 na dodávku stavby "Splašková kanalizácia obce Poša"

08/97

Cena podľa zmluvy

EKOÚNIA s.r.o., Priemyselná 33/3852, 07101 Michalovce

Obec Poša

15. 10. 2020

Zmluva o dielo č. 10/2020

Zmluva o dielo č. 10/2020

Cena podľa zmluvy

STELL s.r.o.

Obec Poša

9. 10. 2020

Zámenná zmluva

N524/2020

Cena podľa zmluvy

Anna Marhútová rod. Kondašová, občan SR

Obec Poša

10. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

145058 08U01

Cena podľa zmluvy

Obec Poša

Environmentálny fond

29. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

2/2020

Cena podľa zmluvy

FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Poša

15. 6. 2020

Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 325/18/2005/závod VV

Dodatok č. 3 k zmluve 325/18/2005

Cena podľa zmluvy

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice

Obec Poša

27. 4. 2020

Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok č. 1/2020

Cena podľa zmluvy

Obec Poša

FÚRA s.r.o.

16. 4. 2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združe

Cena podľa zmluvy

NATUR-PACK, a.s.

Obec Poša

21. 1. 2020

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

1/2020

Cena podľa zmluvy

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Poša

10. 1. 2020

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201915264

201915264

Cena podľa zmluvy

Obec Poša

Disig, a.s.

17. 10. 2019

Zmluva o dielo č. 1/2019

1/2019

Cena podľa zmluvy

MARO, s.r.o.

Obec Poša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Poplatky

poplatky banner

Zber odpadu

zvoz odpadu 2019

Triedený zber a zber komunálneho odpadu na rok 2024

Zber komunálneho odpadu z domácností rok 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 370.56 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
1
24 25 26 27 28 29
1
30

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Natur-Pack

Natur pack

1. písomná zmienka 1377
951 obyvateľov
Kaplnka sv. Jozefa