TIESŇOVÉ VOLANIA:

• Integrovaný záchranný systém: 112
• Polícia: 158
• Záchranná zdravotná služba: 155
• Hasiči: 150

 

PORUCHOVÉ SLUŽBY:

• Plynárne: Slovenský plynárenský podnik, a.s. - pobočka: ul. Mierová 64/2, 066 01 Humenné
- poruchy v dodávke plynu: 0850 111 727
- zákaznícka linka: 0805 111 363

• Elektrárne: Východoslovenská energetika, a.s. - pobočka: Námestie slobody 61, 066 01 Humenné
- poruchy v dodávke elektriny: 0850 123 333
- zákaznícka linka: 0850 123 333

• Vodárne: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - pobočka:  ul. Mlýnska 1348, 093 19 Vranov nad Topľou
- poruchy v dodávke vody: 057/4871 420
- zákaznícka linka: 057/4871 777

• Ohlasovňa porúch telefónnych prípojok: 12 129

 

ÚRADY A INŠTITÚCIE:

• ÚPSVaR: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou
- ústredňa: 057/244 5 999

• Sociálna poisťovňa: ul: Rázusová 128, 093 18 Vranov nad Topľou
- ústredňa: 057/48 61 411

• Mestský úrad Vranov nad Toľou: ul Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
- tel. kontakt: 057/442 25 51

 

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE:

• ZP Dôvera: Námestie slobody 6, 093 22 Vranov nad Topľou
- zákaznícka linka:  0850 850 850

• Všeobecná ZP: ul. Hronského 1166,  093 43 Vranov nad Topľou
- tel. kontakt: 057/282 44 21
- zákaznícka linka: 0850 003  003

• ZP Union:  ul. M. R. Štefánika 146, 093 01 Vranov nad Topľou
- zákaznícka linka: 085 003 333

• NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica, n.o.: ul. M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou
- ústredňa: 057/4865 111, 057/4422741