Obec leží v Ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny. Jej západná časť spadá do nivy Ondavy, ktorá obohacuje chotár obce nielen o úrodnú pôdu ale aj o vodnú faunu a flóru. Zároveň prechádza smerom na východ do Pozdišovskej pahorkatiny, vo vyšších polohách s listnatým lesom.
Nadmorská výška v strede obce je 125 m. n. m. a v chotári 111 – 202 m. n. m. Zemepisné súradnice obce: 48°50′19″ zemepisnej šírky a 21°45′15″ zemepisnej dĺžky.
Oblasť dnešnej Poše bola osídlená už v paleolite a neolite. Trvalo osídlená je od 9.storočia Slovanmi.

obec

Celkový počet obyvateľov: 980