Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1377. Bola tradičnou poľnohospodárskou usadlosťou.
Obec sa spomína v roku 1377 ako Posa, neskôr ako Possa (1400), Possa (1773), Poša (1920); po maďarsky Possa, Pósa. Názov obce je odvodený od zemepanského rodu Posaiovcov. Od stredoveku patrila rôznym zemepánom, v 18. storočí Barkóczyovcom, neskôr Balassovcom a i. V roku 1441 patrila zemanom, od roku 1773 rodine Barkóczyovcov, v 19. storočí Balassovcom a iným. V roku 1715 bolo v obci 7 obývaných a 12 opustených poddanských domácností. Počas prvého sčítania ľudu, roku 1787 mala obec 46 domov a 342 obyvateľov, v roku 1828 v nej bolo 62 domov a 442 obyvateľov. V roku 1910 žilo v obci 467 ľudí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom a drevorubačstvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Zemplínskej stolice.

Charakter obce sa za I. ČSR nezmenil. V roku 1921 ju postihol požiar. JRD bolo založené v roku 1959, Štátne majetky v roku 1962. Časť obyvateľov bola zamestnaná v priemyselných podnikoch v Strážskom, Hencovciach a v Michalovciach.

Počet obyvateľov rástol až na dnešných 980. V roku 1721 bol v obci postavený gréckokatolícky chrám Narodenia Panny Márie, od roku 2000 je premenovaný na Kaplnku sv. Jozefa. V obci sa nachádza rímskokatolícky chrám postavený v roku 1997, ktorý je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V roku 2000 bola postavená gréckokatolícka cirkev Narodenia Presvätej Bohorodičky. Obec má aj nový Dom smútku. Obec spravuje materskú a základnú školu. Tak ako v každej zemplínskej dedine, aj v Poši sa zachovávajú jedinečné ľudové tradície. Kultúrne dedičstvo našich predkov je oslavované na tradičných Jánskych folklórnych slávnostiach. V oblasti športu dominuje v Poši najmä futbal.

Blízkosť rieky Ondavy ako aj sčasti zalesnený chotár, poskytujú miestnemu obyvateľstvu, ale aj návštevníkom obce možnosti oddychu. V katastrálnom území obce sa nachádza ložisko kamennej soli. Lokalita je neťažená a určená za chránené ložiskové územie(CHLÚ).

Nezanedbateľným (príjemným) pozitívom polohy obce je aj neveľká vzdialenosť rekreačnej oblasti Domaša.