Komisia finančná:

Členovia komisie: Edita Gazdíková, Ing. Anna Bumberová, Radovan Marhút, Ing. Peter Matta

Komisia kultúrno-športová:

Členovia komisie: Mgr. Anna Fetkovičová, Iveta Holomančinová, Mgr. Ľuboš Roško, Marek Nadzam, Radovan Balický, Ing. Peter Matta

Komisia sociálna:

Členovia komisie: Iveta Holomančinová, Ing. Anna Bumberová, Mgr. Anna Dzurjaninová

Komisia výstavby a regionálneho rozvoja:

Členovia komisie: Radovan Marhút, Rastislav Gradoš, Radovan Balický, Ing. Peter Matta

Komisia pre verejný poriadok:

Členovia komisie: Marek Nadzam, Radovan Marhút, Ing. Peter Matta, Mgr. Ľuboš Roško

Komisia pre životné prostredie a mimoriadne udalosti:

Členovia komisie: Ing. Peter Matta, Marek Nadzam, Rastislav Gradoš, Radovan Balický

Komisia o ochrane verejného záujmu:

predseda: Ing. Anna Bumberová, členovia: Radovan Marhút, Marek Nadzam, Rastislav Gradoš, Mgr. Ľuboš Roško, Iveta Holomančinová, Radovan Balický