Komisia finančná:

Členovia komisie: Edita Gazdíková, Ing. Anna Bumberová, Milan Boronkaj

Komisia kultúrno-športová:

Členovia komisie: Ing. Peter Matta, Mgr. Anna Fetkovičová, Iveta Holomančinová

Komisia sociálna:

Členovia komisie: Iveta Holomančinová, Ing. Anna Bumberová, Mgr. Anna Fetkovičová

Komisia výstavby a regionálneho rozvoja:

Členovia komisie: Milan Boronkaj, Ing. Peter Matta, Radovan Marhút

Komisia pre verejný poriadok:

Členovia komisie: Mgr. Tadeáš Malý, Milan Fenčák, Radovan Marhút

Komisia pre životné prostredie a mimoriadne udalosti:

Členovia komisie: Mgr. Tadeáš Malý, Ing. Peter Matta, Milan Boronkaj