Komisia finančná:

Členovia komisie: Edita Gazdíková, Ing. Anna Bumberová, Mgr. Tadeáš Malý

Komisia kultúrno-športová:

Členovia komisie: Mgr. Anna Fetkovičová, Iveta Holomančinová, Mgr. Ľuboš Roško

Komisia sociálna:

Členovia komisie: Iveta Holomančinová, Ing. Anna Bumberová, Mgr. Anna Dzurjaninová

Komisia výstavby a regionálneho rozvoja:

Členovia komisie: Radovan Marhút, Rastislav Gradoš, Mgr. Tadeáš Malý

Komisia pre verejný poriadok:

Členovia komisie: Marek Nadzam, Radovan Marhút, Ing. Peter Matta, Mgr. Tadeáš Malý, Mgr. Ľuboš Roško

Komisia pre životné prostredie a mimoriadne udalosti:

Členovia komisie: Mgr. Tadeáš Malý, Ing. Peter Matta, Marek Nadzam, Rastislav Gradoš

Komisia o ochrane verejného záujmu:

predseda: Ing. Anna Bumberová, členovia: Radovan Marhút, Marek Nadzam, Mgr. Tadeáš Malý, Rastislav Gradoš, Mgr. Ľuboš Roško, Iveta Holomančinová